Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 163 дугаар тогтоолоор Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр анги байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна.