Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулав

Capture.png

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн захирагчийн санаачилга, дотоод нөөц бололцоо болон албан хаагчидын дэмжлэгээр 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр дэд ахлагч Э.Энхтөгөлдөрт таван ханатай гэр бэлэглэв.

scroll to top