Алба хаагчид цэргийн хэргийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтад хамрагдав

uab.jpeg

Монгол улсын засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Франц улсын засгийн газар хоорондын хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд Агаараас Эрэн Хайх, Аврах 111-р ангид англи хэл, ерөнхий мэдлэг болон бие бялдрын шалгалтад тэнцсэн нисгэгч, инженерээр бэлтгэгдэх бие бүрэлдэхүүнийг 2021 оны 1 сарын 24-нөөс 2021 оны 2 сарын 8-ны хооронд Үндэсний Аврах бригадад Цэргийн хэргийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтад хамрагдав.

scroll to top