Аврагчид 62 удаагийн шүхрийн буулт хийв.

014.jpg

Шүхрийн зааварлагч, шүхэрчин аврагч, десантчин аврагч, нисэх төхөөрөмжийн нисгэгч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой дадлага буултыг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг “Үдлэг” нислэг буултын талбайд зохион байгууллаа.

Алба хаагчид ЕС-145 нисдэг тэргээр нислэг үйлдэж, нийт 62 удаагийн шүхрийн буултыг хийсэн байна.

scroll to top