СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

4-3-e1668585015146.jpg

Онцгой байдлын байгууллагын 2022 оны сургуулийн жилд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/01 дүгээр тушаал, Ангийн захирагчийн баталсан 2022 оны бие бүрэлдэхүүнд зохион байгуулах хичээлийн төлөвлөгөө, хуваарийн хүрээнд “Тунараа-Аз жаргалыг түгээх төв”-өөс Лектор, багш П.Тунараа, Д.Түвшинтөр нар Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн алба хаагчдад “Харилцаа хандлага ба амьдрах гоо зүй” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр /2022.11.15/ зохион байгууллаа.

scroll to top