“ТУНАРАА-АЗ ЖАРГАЛЫГ ТҮГЭЭХ ТӨВ”-ИЙН ЛЕКЦ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

1670242457067-e1671378680586.jpeg

Онцгой байдлын байгууллагын 2022 оны сургуулийн жилд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/01 дүгээр тушаал, Ангийн захирагчийн баталсан 2022 оны бие бүрэлдэхүүнд зохион байгуулах хичээлийн төлөвлөгөө, хуваарийн хүрээнд “Тунараа-Аз жаргалыг түгээх төв”-өөс Лектор, багш Д.Түвшинтөрийн зохион байгуулсан “Эрх чөлөө ба аз жаргал” сэдэвт сургалтад Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн алба хаагчид хамрагдлаа.

scroll to top