БАТЛАМЖ ГАРДУУЛЛАА

9X1A0036-Гарчиг.jpg

Онцгой байдлын байгууллагын удирдах ажилтны цугларалт”-ын үеэр Онцгой байдлын байгууллагаас 2022 онд дэвшүүлсэн зорилтыг үйл ажиллагаандаа бүтээлчээр хэрэгжүүлж, гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг иргэд, хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх, албаны бэлэн байдлыг хангахад идэвх санаачилга, хичээл зүтгэл гарган төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги, байгууллагуудаа хошуучлан ажилласан Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн хамт олныг 2022 онд “А буюу маш сайн” дүгнэгдсэнийг сайшаан үнэлж Ангийн захирагч, хурандаа Т.Мөнхдоржид батламж гардууллаа.

scroll to top