ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ДҮРЭМ” БАТЛАГДЛАА

akib97wt-7bz7rv2bga2is04if6pyhp7pdq0pw2i62bao3zcs5kw.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/338 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын байгууллагын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”-д нэмэлт өөрчлөлт орж батлагдлаа.

Тус дүрмийг дагалдан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зааварчилгааны хяналтын хуудас, шалгалтын дүнгийн хүснэгт, зааварчилгааны бүртгэлийн хуудас зэрэг холбогдох акт, эмийн сангийн жагсаалт, мэдэгдэх хуудас батлагдан гарч байгаа юм. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”-тэй дараах QR кодыг уншуулан танилцана уу.

scroll to top